Vilkår for kjøp av "Leger om livet bonusepisoder" på AnnetteDragland.no

I avsnittene nedenfor følger vilkår vedrørende kjøp av abonnementstjenesten "Leger om livet bonusepisoder" på AnnetteDragland.no.

1 - Avtalen
Avtalen består av kjøpsvilkårene gitt i teksten nedenfor, samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 - Partene i avtalen
Selger er Dr. Dragland AS (se kontaktinfo i siste punkt av denne avtalen), og betegnes i det følgende som selger/selgeren, AnnetteDragland.no, Dr. Dragland AS eller Annette Dragland.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper, kjøperen eller du.

3 - Om tjenesten "Leger om livet bonusepisoder" 
Det er stort engasjement rundt mange av episodene mine i podcasten Leger om livet, med mange spørsmål i etterkant. Jeg har derfor spilt inn bonusepisoder hvor jeg går mer i dybden på enkelte temaer med gjestene mine.

Ved kjøp av tjenesten trekkes et fastsatt beløp automatisk fra din bankkonto inntil abonnementet sies opp. Du kan melde deg inn og ut etter eget ønske; tjenestene man kjøper via AnnetteDragland.no har ingen bindingstid.

Disclamer: Innholdet i podcasten og på nettsiden er ikke ment å utgjøre eller erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål angående en medisinsk tilstand.

4 - Angrerett ved kjøp av "Leger om livet bonusepisoder"
Ved kjøp av "Leger om livet bonusepisoder" gis 14 dagers angrerett fra kjøpsdatoen, med forbehold om at produktet ikke har blitt tatt i bruk. Angreskjema kan lastes ned her.

Så lenge du opprettholder abonnementet, belastes du med samme månedlige beløp som da du kjøpte abonnementet - og vil på den måten ikke bli belastet for eventuelle prisøkninger.

5 - Oppsigelse av abonnement på bonusepisoder
Dersom du ønsker å melde deg av faste betalinger for abonnement på bonusepisoder på AnnetteDragland.no, så kan du gå frem på følgende måte: Logg inn i medlemsportalen der du finner bonusepisodene. Klikk på brukerikonet øverst til høyre; velg Innstillinger og deretter Billing Info - så finner du den informasjonen du trenger for å si opp abonnementet.

Hvis du får problemer med å si opp abonnementet, skriv en epost til [email protected] hvor du ber om å si opp abonnementet ditt senest 7 dager før ditt neste forfall. Dersom du sender oppsigelsen mindre enn 7 dager før forfall gjelder oppsigelsen først fra påfølgende måned. PS: Husk å nevne hvem du er og hvilken epostadresse det gjelder ;)

6 - Sikker betaling via Stripe og Vipps 
Betaling skjer med Visa, Mastercard eller betaling fra konto, og utelukkende gjennom tjenestene Stripe eller Vipps. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Det betyr at uvedkommende ikke kan lese ditt kortnummer eller andre informasjoner under transaksjonen.

Kjøp via Stripe og Vipps er avgiftsfritt, og betaling blir først trukket på din konto når bestillingen behandles.

Kortnummer lagres kun i det omfang som er nødvendig for at sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer omkring debitering, kansellering av bestilling og kreditering  i forbindelse med kjøpet.

7 - Personvern
Gå til vår personvernside for å se hvordan AnnetteDragland.no behandler dine data.

8 - Til deg som under 18 år
Personer under 18 år må du ha tillatelse fra verge for å bestille tjenester fra AnnetteDragland.no.

9 - Om eierskap og opphavsrett
Annette Dragland er eier av alt innholdet som formidles gjennom AnnetteDragland.no. Alle rettigheter er beskyttet; det er forbudt å kopiere og/eller distribuere materiale som finnes på nettsiden, i medlemsportalen, samt materiale som formidles i den ordinære Leger om livet-podcasten.

10 - Om din bruker, og betingelser for bruk av innhold på medlemssidene
Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord og medlemsprofil som du skal logge inn med når du bruker medlemsportalen. Du kjøper tilgang til portalens innhold i din betalende medlemsperiode, og innholdet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Abonnementet med bonusepisoder gir tilgang én måned av gangen.

11 - Pris
Den oppgitte prisen i utsjekkingsvinduet til produktet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

12 - Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren gjennom å betale for tjenesten. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

13 - Levering
Ved kjøp av abonnement med bonusepisoder skjer levering av tjenesten umiddelbart etter at kjøperen, eller hens representant, har betalt for produktet.

14 - I fall avlysing og utsettelse
AnnetteDragland.no forbeholder seg retten til å utsette oppstart av- eller avlyse levering av tjenester som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll.

15 - Begrensning for- og ansvar ved bruk 
Ved å kjøpe abonnement på bonusepisoder fra AnnetteDragland.no samtykker du i at du bruker dets innhold på eget ansvar, og som en opplysningstjeneste. Du fraskriver Annette Dragland fra ansvar for eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

16 - Avtalen er individuell
Alle typer kjøp og medlemskap gjelder for én deltaker og det forutsettes at bruker- og innloggingsinformasjon ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

17 - Klausul om force majeur
Dersom AnnetteDragland.no blir forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er AnnetteDragland.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

18 - Reklamasjon
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøperen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon på kjøp eller spørsmål vedrørende dette kan rettes til [email protected].

19 - Konfliktløsning
Klager rettes til [email protected] innen rimelig tid, jf. punkt 18. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, og du samtykker med dette at denne skal løses internt mellom deg og AnnetteDragland.no. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

20 - Kontaktinfo for AnnetteDragland.no
Annette Borge Dragland
E-post: [email protected]
Org. nr. 929 343 093
1364 Fornebu

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norske lover.

Sist endret 12.01.2023