Ensomhet, sier du. Det 
er greit med litt 
ensomhet bare det ikke 
blir for mye. Da åpner jeg døren 
og roper ut i natten: kom...